Turussa lapsi osallistuu vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Miska-talossa toimii oma esikouluryhmä Kärpät. Esikoulussa noudatetaan Turun kaupungin esiopetussuunnitelmaa. Lue lisää Kärppien päiväohjelmasta täältä. Tutustu Miska-talon eskariin ja lue alla, miten meidän eskariin voi hakea.

Miska-talon eskarissa on ammattitaitoinen henkilökunta, joka luo innostavan opetusympäristön eskarilaisille. Teemme tiivistä yhteistyötä Puolalan koulun suomalais-venäläisen luokan kanssa: käymme koulussa vierailulla, järjestämme yhteisiä retkiä ja juhlia. Tämä jatkuvuus mahdollistaa lasten sujuvan siirtymisen esikoulusta peruskouluun. Eskarissamme on myönteinen ja kannustava oppimisympäristö, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Miksi osallistua esiopetukseen?

  • Sosiaaliset taidot: Esikoulu tarjoaa lapsille mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitojaan, kuten ryhmässä toimimista, vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä.

  • Oppimisen valmiudet: Esiopetuksessa lapsi oppii kirjaimet, numerot ja omaksuu motoriset taidot, jotka auttavat valmistautumaan koulun haasteisiin.

  • Kielellinen kehitys: Esikoulu tukee lapsen kielenkehitystä ja lukutaidon alkuvaiheita, mikä helpottaa oppimista myöhemmissä kouluvuosissa.

  • Leikin ja oppimisen yhdistäminen: Esikoulussa korostetaan leikinomaisia oppimistilanteita, mikä tekee oppimisesta miellyttävää ja motivoivaa lapsille.

  • Arjen rutiinit: Esiopetus opettaa lapsille arjen rutiineja, vastuullisuutta ja itsenäisyyttä, mikä helpottaa siirtymistä kouluelämään.

Mikä on esikoulu?

Esikoulu tai tuttavallisemmin eskari on koulutuksen muoto, joka on suunniteltu 6-vuotiaille lapsille ennen varsinaisen peruskoulun aloittamista.

Se on osa Suomen varhaiskasvatusta ja tarjoaa lapsille valmiuksia oppia ja sopeutua koulumaailmaan.

Esiopetusta on 4 tuntia päivässä kello 8.30 – 12.30.

Miten esikoulupaikka määrytyy?

Turun kaupungin varhaiskasvatus osoittaa esiopetuspaikan lapsen kotiosoitteen mukaisesti. Ilmoitus lähetetään tekstiviestillä (sms) huoltajan puhelinnumeroon.

Mikäli huoltaja hyväksyy osoitetun esiopetuspaikan, lasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa esiopetukseen.  

Päätös paikasta tulee kevään aikana.

Mikäli haluat ilmoittaa lapsesi muuhun kuin Turun kaupungin ilmoittamaan esiopetuspaikkaan, ilmoittautuminen tapahtuu tammikuun kahden ensimmäisen viikon aikana tässä Turun varhaiskasvatuksen sivuilla.