Miska-taloon haetaan tekemällä sähköinen hakemus Turun kaupungin sivuilla. Hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitoa. Jos hoidon tarve aiheutuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, paikkaa on haettava mahdollisimman pian.

Hakemusta täytettäessä tulee valita palveluseteli kohdassa ”valitse alue” ja sen jälkeen Miska-talo. Hoitopaikan saatuaan vanhemmille myönnetään palveluseteli. Vanhemmat ilmoittavat tulotietonsa sähköisesti Turun sivuilla. Tulotietojen perusteella kaupunki määrä palvelusetelin.

Päivähoitomaksuun vaikuttavat vanhempien tulot, lapsen hoitoaika ja palvelusetelin suuruus. Palvelusetelin suuruuden lapsen kotikaupunki määrittelee vanhempien tulojen perusteella. Palvelusetelin lisäksi päiväkoti veloittaa 20€ venäjänkielen painotuksesta.

Vanhempien oma osuus palvelusetelillä tällä hetkellä vaihtelee 20€ ja 315€ välillä.

Yli 3-vuotias varhaiskasvatus:

Yli 35h/vko (100%) – 987€/kk (palvelusetelin arvo + 20€)
Enintään 35h/vko (85%) – 987 €/kk (palvelusetelin arvo + 20€)
Vanhempien oma osuus 20€ – 315€ per kuukausi

Alle 3-vuotias varhaiskasvatus:

Yli 35h/vko (100%) – 1664€/kk (palvelusetelin arvo + 20€)
Enintään 35h/vko (85%) – 1664 €/kk (palvelusetelin arvo + 20€)
Vanhempien oma osuus 20€ – 315€ per kuukausi

Osa-aikainen varhaiskasvatus vain täydentävänä varhaiskasvatuksena:

5-vuotiaiden* täydentävä enintään 20h/vko – 600 €/k
Esiopetusta** täydentävä päivähoito enintään 20h/vko – 600€/kk
Vanhempien omaosuus 20€ – 168€ per kuukausi

*Viisivuotiaat saavat 20t maksutonta varhaiskasvatusta ja täydentävästä veloitetaan tarvittavien täydennystuntien perusteella.

**Esikoululaiset saavat 20t maksutonta esiopetusta ja täydentävästä varhaiskasvatuksesta veloitetaan hoitotuntien perusteella.

Maksu peritään kahdeltatoista kuukaudelta vuodessa, mutta jos lapsi on ollut päivähoidossa koko toimintakauden (elo-heinäkuu) on heinäkuu maksuton, jos lapsi on ennalta ilmoitetusti pois koko heinäkuun. Jos lapsi on ollut hoidossa vain osan toimintakautta ja lapsi on pois koko heinäkuun, peritään puolet kuukausimaksusta.

Päivähoidon irtisanomisaika on yksi (1) kokonainen kalenterikuukausi. Irtisanominen tehdään kirjallisesti.

->Hae päivähoitopaikkaa sähköisesti.

Varhaiskasvatuksen maksut, tuet ja palveluseteli

Tulotietojen muutokset voi tehdä sähköisesti.

Asiakasmaksut Suomen laissa: